سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین بیژن پور – مدیریت تحقیقات کاربردی کشت و صنعت امیرکبیر
محمدامین مکوندی –
فروتن بهادری –
مهران عابدین زاده –

چکیده:

کشت و صنعت امیرکبیر درجنوب استان خوزستان واقع است. خاک مناطق جنوبی استان خوزستان دارای بافت سنگین وساختمان نیافته می باشند و مسئله شوری از جمله مشکلاتی است که با مواجه ایم. در مزارع این کشت و صنعت نی روی پشته کشتمی شود. خشکسالی و کیفیت پائین آب آبیاری ما را برآن داشت تا با اجرای طرح عدم راتونینگ در مزراع راتون وضعیت شوری روی پشته هاودر فاروها را مورد بررسی قرار دهیم. طرح در غالب بلوک کاملاً تصادفی با سه تیمار: الف – عدم شیار زنی، ب – شیارزنی با عمق۱۵cm– شیارزنی با عمق معمولی۳۵cm) در چهار تکرار انجام شد.تیمار بدون شیارزنی شوری روی پشته ها را بهتر کنترل نمود.این اختلاف در قسمت جلوی جویچه ها، در سطح ۵ درصد معنادار شد، ولی در شوری جویچه ها اختلاف معنادار مشاهده نگردید