سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پیمان سرحدی – باشگاه پژوهشگران جوان
مژگان سرحدی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
حمید بادامی نجات – باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده:

با توجه به روشهای کنترل تغذیه گیاهان گلخانه ای در جهان این سیستم به گونه ای است که تمام محدودیت ها و سختی های روش های سنتی را برطرف می نماید این سیستم قادر است تمام پارامترهای حیاتی و محیطی هرنوع گیاه را دریافت و با توجه به نوع گیاه به صورت هوشمند از آن مراقبت و نگهداری کند نحوه کارکرد سیستم به چند روشمختلف است که ازجمله آنها می توان به چند روش اشاره کرد کنترل و برنامه ریزی سیستم بطور خودکار میتوان تمام اطلاعات را به علاوه خواسته ها و داده ها در یک سیستم الکترونیکی برنامه ریزی کرد تا تمام امور با توجه به داده ها در یک زمان و بطور مشخص انجم شود کنترل توسط پیام کوتاه می توان با برنامه ریزی سیستم و نصب ماژول GSM فضای کنترلی را به وجود آورد که تمامی امور تنها توسط پیام کوتاه از هر فاصله ای انجام شود بطور مثال اطلاعات به نحوی برنامه ریزی شود که تنها با ارسال کد ABB سیستم آبیاری فعال شود با ارسال کد تعیین شده KOOD50 نه تنها میزان دستور تزریق کود بلکه مقدار آن را نیز مشخص کرد.