سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی سردارزاده – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
شاهرخ فرهنگی –
کسری دستجانی فراهانی – سازمان توسعه برق ایران

چکیده:

این مقاله به بررسی و کنترل جبرانساز استاتیکی سنکرون سری با هدف کنترل سیلان توان درخط و کاهش سطح جریان اتصال کوتاه بطوره مزمان می پردازد بعلت تغییرات درشبکه برق سطح جریان اتصال کوتاه از حدمجاز کلیدهای تعبیه شده دربعضی از پستهای کشور فراتر رفته است دراین مقاله استفادها ز یک SSSC درداین خطوط پیشنهاد می شود که علاوهبرمزیت کنترل سیلان توان قادربه کاهش سطح جریان اتصال کوتاه نیز می باشد مبدل استفاده شده جهت SSSC برپایه مبدلهای چندسطحی است که با سری قرار دادن یک اینورتر پل H متوالی و تزریق ولتاژ مناسب سیلان توان عبوری از خط را کنترل می کند علاوه برآن با طراحی یک مدار تریستوری و سری کردن امپدانس ترانسفورماتور مجزا کننده با خط انتقال درهنگام خطا درسیستم باعث کاهش سطح جریان اتصال کوتاه و عدم نیاز به تعویض کلیدهای پست می گردد.