سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم بهادرنژاد – کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
خسرو حسینی – استادیار دانشگاه سمنان

چکیده:

مجموعه عملکردهایی که به منظور تثبیت آبراه درامتداد یک مسیر معین با مقطع عرضی مشخص برای تحقق یک یا چندمورد ازاهداف خاص صورت میپذیرد را ساماندهی رودخانه گویند رودخانه نکارود چون یک رودخانه سیلابی می باشد و سیل سال ۷۸ آن باعث ایجاد آوردن خسارات مالی و جانی فراوان شدهاست بنابراین می بایست برای کنترل سیلاب آن چاره ای اندیشید دراین مقاله ابتدا نقشه های توپوگرافی رودخانه نکارود از سازمان آب منطقه ای استان مازندران تهیه شده و مقاطع وارد نرم افزار HEC-RAS و تحلیل آن براساس دبی های با دوره بازگشت ۱۰۰و۵۰و۲۵و۱۰و۲و۵۰۰ ساله انجام گرفته و باتوجهبه شرایط منطقه براساس سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ساله و کنترل آن براساس سیلاب ۱۰۰ساله ناحیه های ساماندهی یا ایجاد دیوار سیل بند و خاکریزها مشخص و طراحی شده اند.