سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محسن میرشمسی – دانشگاه آزادکرمان
مهدی علیاری شوره دلی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
محمدحسین کاظمی – دانشگاه شاهد

چکیده:

سیستم پاندول معکوس مضاعف سیستمی غیرخطی non-affine چندمتغیره ناپایدار و بشدت ارتجاعی می باشد که یکی ازمسائل موردعلاقه درتئوری و کاربردهای کنترل پاندول معکوس مضاعف زمانی پایدار است که دو پاندول بطور قائم قرارگرفته و دراین نقطه جابجایی ونیروی وارده صفر باشد هدف این تحقیق طراحی کنترلی است که سیستم را دروضعیت عمودی درنقطه تعادل نگه دارد ویژگیها و مشخصات مدل مدل دقیقا تجزیه و تحلیل شده است دراین نوشتار ازروش منطق فازی برای طراحی کنترل کننده فازی پاندول استفاده شدها ست ازمزایای این روش می توان سرعت پایداری سیستم به ازا مقادیر اولیه مختلف و مقاوم بودن آن دربرابر نیزاشاره کرد.