سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زنگنه – کارشناس ارشد مهندسی برق- قدرت دانشگاه علم و صنعت ایران و مربی دانشگاه
علیرضا جلیلیان – عضو هیئت علمی دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سیستم های تولید پراکنده (DG)، نصب شده در شبکه نمی توانند به طور پیوسته توان به شبکه تزریق کنند، که در این مواقع می توان از ظرفیت خالی اینورتر واسط این گونه سیستم ها، برای بهبود کیفیت توان استفاده کرد. این مقاله یک سیستم DG مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی را با هدف کاهش هارمونیک ها و نامتعادلی جریان تزریقی و جریان شبکه مورد بررسی قرار می دهد. به منظور کنترل جریان تزریقی سیستم تولید پراکنده مبتنی بر اینورتر منبع امپدانسی، از کنترل کننده فازی استفاده می شود و نهایتاً نتایج به دست آمده با مقاله مرجع [۱۷] که در آن از کنترل کننده تناسبی- رزونانسی (PR) استفاده شده است مقایسه می شود. نتایج شبیه سازی با نرم افزار Matlab/Simulink نشان می دهد که کنترل کننده فازی دارای پاسخ دینامیکی بهتری، قابلیت خوب ردگیری مرجع و از طرفی جریان تزریقی دارد THD بیشتری نسبت به روش کنترل تناسبی- رزونانسی می باشد. کنترل کننده تناسبی- رزونانسی هم به نسبت کنترل کننده فازی دارای حجم معادلات و زمان شبیه سازی کمتر می باشد.