سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیدمحمد کارگردهنوی – گروه برق کنترل،دانشکده برق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،
سجاد شرایی – گروه برق کنترل، دانشکده برق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد،

چکیده:

دراین مقاله دوعملکرد مهم مورد توجه قرارگرفته است اول اینکه خلبان خودکارباید پاسخ سریع داشته باشد زیرا زمان کوتاهی تارسیدن به هدف دارد و اگرهدف قدرت مانوربالایی داشته باشد خلبان دچاراشتباه می شود همچنین هدف دوم خطای کمینه دربرخورد با هدف می باشد دراین مقاله سعی برآن است که با ایجاد فیدبک حالت و نقطه مطلوب کاری سیستم را پایدارکرد و ازطرفی تخمین با استفاده ازرویتگر و تلاش درجهت خطای تخمین صفرنیز ازجمله کارهای صورت گرفته درمقاله حاضر است.