سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد خوشحال رودپشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدلنگرود
مهدی خوشحال رودپشتی – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

دراین مقاله به بیان یک روش جدید برای کنترل سیستمهای دارای دینامیک غیرخطی برمبنای استفاده مناسب از شبکه های عصبی radial base function می پردازیم که به خصوص می تواند برای کنترل نمودن و پایدارسازی سیستمهای آشوبناک نیز مورد استفاده قرار گیرد در واقع برای آن دسته از سیستمهای غیرخطی که بتوان قسمت خطی و غیرخطی آن را جدا نمود تحت بردار ورودی خاص که بتواند سیستم را در قسمتی خطی خود کنترل پذیرنماید می توان توسط شبکه عصبی برای قسمت غیرخطی آن تخمینی مناسب از حالتهای سیستم در زمانهای مختلف زد دراین هنگام سیستم بدست آمده تقریبا معادل با سیستم خطی خواهد بود و بدین طریق می توان توسط کنترلر فیدبک حالت و یا روشهای موسوم کنترلی از قبیل جایابی قطب در طراحی کنترلر استفاده نمود.