سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
ارس ادهمی میرحسینی – دانشجوی دکتری
محمدجواد یزدان پناه – استاددانشگاه تهران

چکیده:

امروزه، با روی کار آمدن سیستمهای تولید انرژی تجدیدپذیر، نیاز به افزایندههایDCبهDC بیش از پیش احساس شده و پژوهش در زمینهی چندبرابر کننده های ولتاژDCبهDC در مواردی همچون سادگی ساختار، تعداد اجزای کم و همین طورمشخصههای مطلوب خروجی مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در این پژوهش، ساده ترین ساختار برای افزایندههایDCDC مورد استفاده قرار می گیرد ، کنترلسوئیچینگ، بر اساس اصول پونتریاگین و کنترل bang-bang به منظور تحقق بخشیدن به وجود تعداد اجزای کم و مشخصهی مطلوب خروجی که همان زمان تثبیت ولتاژ خروجی است، مورد استفاده قرار می گیرد.به این منظور، ایدهی کنترلbang-bang بر روی مدل دینامیکی متوسط غیرخطی به دست آمده، اعمال شده و علاوه بر اینکه، مزایای از قبیل عدم نیاز به مدار جانبی برای تولید سیگنال کنترلی، ع دم نیاز به خطی سازی و کاهش نویزپذیری را سبب می شود، زمان تثبیت ولتاژ خروجی نیز بسیار کاهش می یابد. در ادامه، کارایی این روش کنترلی در مقایسه با روشهای متداول کنترلی، با شبیه سازی در متلب نشان داده شده است