سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهه پاگرد – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ن
مهرداد جعفر بلند – استادیار – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مجید دهقانی – استادیار- دانشکده مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

در این مقاله برای کنترل موتور BLDC سه فازه چهار سوئیچه استراتژی کنترلی جدیدی ارائه شده است. در این روش علاوه بر حذف سنسورموقعیت و استفاده از سیگنال های هال مجازی برای سنجش موقعیت روتور، استراتژی کنترلی مناسبی ارائه شده که بتواند مشخصه سرعت موتور را بهبود بخشد. در این روش با جداسازی مدهای عملکردی موتور و تحلیل آن، مسیرهای کنترلی جداگانه ای لحاظ شده است که تنها به اندازه گیری جریان فاز c نیازمند م یباشند بنابراین با حذف سنسور موقعیت و انداز هگیرهای جریان دو فاز دیگر که در بیشتر نوشت ههای قبلی وجود دارد، گامی موثر در جهت کاهش هزینه های کنترل موتور برداشته شده است. بهره برداری از موتور BLDC به عنوان نیرو محرکه زیر دریایی به دلیل مزایایی مانند راندمان بالا گزینه مناسبی است راندمان بالای این موتورها سبب م یشود مصرف موتور و در نتیجه حجم باتری زیر دریایی کاهش یافته و مشکل کمبود فضا که در زیر دریایی وجود دارد مرتفع گردد. به علاوه با کاهش تعداد سوئیچ ها و اندازه گیرها که در این مقاله بررسی می گردد، علاوه بر کاهش هزین ههای کنترل موتور، نویزهای کلیدزنی را که در زیر دریای یها مسائل امنیتی به وجود م یآورند کاهش داده ایم.