مقاله کنترل سرعت موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی در رنج وسیع سرعت توسط کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در هوش محاسباتی در مهندسی برق (سیستم های هوشمند در مهندسی برق) از صفحه ۲۹ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: کنترل سرعت موتورسنکرون مغناطیس دائم داخلی در رنج وسیع سرعت توسط کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل برداری
مقاله کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی
مقاله عملکرد در رنج وسیع سرعت
مقاله موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی
مقاله کنترل شار و گشتاور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاییان دهکردی بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: عطایی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی سردری سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، یک کنترل کننده هوشمند مبتنی بر یادگیری عاطفی برای عملکرد در رنج وسیع سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی ارائه می گردد. به دلیل طبیعت غیرخطی و تزویج جریان های سیم پیچ ها و سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی کنترل سرعت این موتور در سرعت های بالا پیچیده است. از این رو، در این مقاله یک کنترل کننده عاطفی به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر سادگی به اغتشاشات حساس نبوده و قابلیت کنترل موتور سنکرون مغناطیس دائم داخلی را تمامی سرعت ها داشته باشد. برای سرعت های زیر سرعت نامی و بالاتر از سرعت پایه عمل کنترل به ترتیب بر اساس نواحی ماکزیمم گشتاور به جریان و تضعیف شار می باشد. جهت بررسی کارآمد بودن کنترل کننده عاطفی، عملکرد یک موتور kW 40 در محیطMatLab/Simulink  شبیه سازی شده و با یک کنترل کننده تناسبی-انتگرالی در شرایط مختلفی مانند: تغییر پله ای در سرعت مرجع و گشتاور، قطع ناگهانی یک فاز و نغییر پارامترهای موتور مقایسه شده است. نتایج شبیبه سازی ها نشان می دهند که کنترل کننده پیشنهاد شده دارای پاسخ دینامیکی مناسب، مقاومت در برابر تغییرات، توانایی در حذف اثر اغتشاشات بار، بدون فرا-جهش و فرو جهش، با کمترین زمان نشست و خطای حالت ماندگار پایین است.