سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی – دانشگاه شهید باهنر کرمان، گروه مهندسی معدن

چکیده:

منطقه فاریاب در بخش های انتهایی جنوب شرقی پهنه سنندج- سیرجان در بخش داخلی کوهزاد زاگرس با واحد های سنگ شناسی پالئوزوئیک سه مرحله دگرریختی را نشان می دهد. چین های خوابیده نسل اول با سطح محوری به سمت شمال و پلانژمحوری به سمت شمال غرب تا جنوب غرب در تمام واحد های سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه دیده می شود.تداوم چین خوردگی نسل اول تحت مکانسیم جریانی- خمشی اتفاق افتاده و راندگی ها در در طول یال های برگشته بریده شده. چین هاینسل اول توسعه یافته است. این راندگی ها در حوضه مرکزی و در شمال اندیس طلای زرترشت بارزتر دیده می شوند.چینخورگی نسل دوم با چین خوردن سطح محوری نسل اول توسعه یافته است. گسلش نرمال در سه روند اصلیN15E تا N-S N70W و N40-70E مرحله سوم دگریختی را نشان می دهد. کانه زایی طلا در این منطقه در پهنه های برشی گسل های نرمال رخ داده است.تاثیر گسلش نرمال باعث توسعه ساختار های نیمه گرابنی در مقیاس های مختلف شده است.نفوذ دایک هایدیابازی در سطوح موازی با گسل های نرمال ،قطع شدگی دایک ها بوسیله گسل های نرمال جوانتر و ایجاد ساختار های فروافتاده نقش و تاثیر ماگماتیسم را نشان می دهد .اطلاعات ایزوستاتیک ،ضخامت پوسته،ثقل سنجی و نقشه شدت زلزله ها در نواحی شمال شرق زاگرس حضور ساختارهای عمیق را در این نواحی نشان می دهد که این ساختار ها نشانه بالاآمدگی گوشته می باشد.