سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نفیسه بخشی آفارانی – دانشجوی مقطع دکتری مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

اولین و اصلیترین دلیلی که مطالعات روی کنترل زیستی فساد بعد از برداشت را رهبری می کند کاهش و یا جایگزینه کردن استفاده از مواد شیمیایی مصنوعی به دلیل وجود نگرانی هایی در مورد اثرات آنها روی سلامتی انسان و محیط زیست و نیز پدیدار شدن پاتوژن های عامل فساد مقاوم به قارچ کش های شیمیایی است عملکردهای متنوعی برای توضیح فعالیت کنترلی آنتاگونیست های میکروبی ارایه شده است رقابت برای موادمغذی و فضا بین پاتوژن و آنتاگونیست مهمترین مکنیسم تولید آنتی بیوتیک ها انگل شدن اتصال به میسلیوم قارچ و تجزیه دیواره سلولی با آنزیم های از قبیل گلوکوناز کیتیناز و پروتئاز القای مقاومت تحریک پاسخ دفاعی درمیوه ها و سبزیجات و .. از جمله مکانیسم های کنترل پاتوژن های عامل فسادهای بعد از برداشت است به منظور تجاری سازی محصول عوامل بسیاری باید در نظر گرفته شود که مهمترین آنها عبارتند از ایمنی آنتاگونیست انتخابی قابلیت پتنت کردن نیازهای رشد و عمر ماندگاری – محدوده فعالیت آسانی استفاده