سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرستو شمسی زژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق- کنترل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گن
علی وحیدیان کامیاد – استاد گروف برق و ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهید
مانی حاذقی – کارشناس ارشد ترافیک و مهندس حمل و نقل
مجتبی روحانی – استادیار، گروه برق، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

حمل و نقل درون شهری یا ترافیک شهری که مبتنی بر سازماندهی وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه در بخش های مختلف مانند بزرگراه ها، میدان ها، تقاطع ها و غیره می باشد از جمله مباحث همواره به روز است و متخصصان فن همواره در حال مطالعه و بهبود شرایط ترافیکی می باشند. بر این اساس استفاده از فناوری های جدید برای دستیابی به چالش های پیش رو در این زمینه بسیار ضروری است. در کنترل ترافیک چندین جریان ترافیکی بر سر زبان و فضا رقابت می کنند اما اغلب معیارهای متفاوتی برای جریان های ترافیکی وجود دارد. معمولاً دو معیار زمان انتظار و درصد توقف ها، دو پارامتر تعیین کننده در کارایی سیستم های کنترل ترافیک به شمار می روند که میزان زمان سبز خود عامل اصلی تعیین کننده زمان انتظار می باشد. در این مقاله با توجه به اهمیت زمان سبز، الگوریتم جدیدی برای تعیین مقدار آن به کمک کنترل فازی با رهیافت سوگینو و با بهینه کردن تعداد قواعد به روش خوشه بندی داده ها به کمک نرم افزار MATLAB2011، برای یک تقاطع ۴ فاز بیان می شود. داده های جمع آوری شده مربوط به یکی از پرترافیک ترین تقاطعهای شهر مشهد می باشد. نتایج به دست آمده از شبیه سازی را با زمان سبز واقعی گرفته شده از مرکز کنترل ترافیک که به عنوان زمان بهینه فرضی در مقاله در نظر گرفته شده مقایسه کردیه ایم و به نتایج قابل قبولی دست یافته ایم.