سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد میران بیگی – دانشجوی دکتری مهندسی کنترل-قطب کنترل و پردازش هوشمند-دانشکده مهندسی
بهزاد مشیری – استاد مهندسی کنترل-قطب کنترل و پردازش هوشمند- دانشکده مهندسی برق و کا
رضا میران بیگی – دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنع

چکیده:

در کاربردهای مقیاس بزرگ مانند نیروگاه و سیستم های قدرت گاهاً ضروری است که نظریه های کنترلی غیرمتمرکز یا توزیع شده باشند. مزیت اصلی کنترل غیرمتمرکز کاهش بار محاسباتی و پیچیدگی محاسباتی است، چرا که برای سیستم های مقیاس بزرگ با کنترل پیش بین متمرکز، محاسبه آنلاین ورودی ابعاد بالا بسیار پیچیده و نامناسب، غیرعملی و غیرانعطاف پذیر به نظر می رسد . در این مقاله ابتدا از روش کنترل پیش بین متمرکز برای کنترل زنجیره تامین تقاضای انرژی الکتریکی استفاده می شود . با توجه به ب زرگ بودن مقیاس سیستم های قدرت، از یک کنترل کننده پیش بین مقیاس بزرگ غیرمتمرکز نیز با یک الگوریتم هماهنگی پایدار برای کنترل یک زنجیره تامین سیستم قدرت استفاده می شود که پاسخ مناسبی را در نتایج شبیه سازی نسیت به تغییرات تقاضای انرژی از سوی مصرف کننده نهایی در طول چندروز از خود نشان م یدهد.