سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

عباس محمدی – کارشناس ارشد برق قدرت
محمد احمدیان – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورعضو هیئت علمی
مومن بهادرنژاد – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپورعضو هیئت علمی

چکیده:

کمینه کردن تلفات انرژی و انحراف ولتاژ شین ها ازاصلی ترین اهداف بهره برداری شبکه های توزیع به شمارمی آید توسعه زیرساخت های مخابراتی تحقق نسل جدیدی ازشبکه های توزیع شبکه های هوشمند با قابلیت تبادل سریع داده ها بین اجزای شبکه باهم و با یک مرکز کنترل را امکان پذیر ساخته است لذا تعمیم این ایده کنترل زمان واقعی تجهیزات برای بهره برداری بهینه از آنها به شبکه های توزیع مطرح شده است ازسوی دیگر توسعه روزافزون کاربردمنابع تولید پراکنده مانند پیلهای سوختی که با اینورتر به شبکه متصل میشوند ودراختیاربودن ادوات کنترل ولتاژ و توان راکتیو مانند رگولاتور ولتاژ پله ای جبران کننده های استاتیک و خازنهای شنت و نیز ترانسفورماتور کنترل نسبت بارپست با قابلیت کنترل شوندگی ازمرکز زمینه را برای استقرار این ایده فراهم کرده است. این مقاله به معرفی یک الگوریتم برای کنترل زمانی واقعی توان راکتیو سیستم توزیع با هماهنگی تجهیزات یادشده برای دستیابی به پروفیل مناسب ولتاژ و کمینه کردن تلفات می پردازد و کارآمدی الگوریتم پیشنهادی را با اجرا روی یک شبکه توزیع واقعی نمایش میدهد.