سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمید سعادت طلب – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق
سید مجتبی روحانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد، گروه برق
حدیثه محمد خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، گروه برق و الکترونیک

چکیده:

لازمه شهر الکترونیک، کنترل هوشمند زمان بندی چراغ راهنمایی برای کنترل رفت و آمد وسایل نقلیه است. در این مقاله، یک کنترل کننده منطق فازی برای کنترل ترافیک در یک تقاطع منفرد طراحی شده است. کنترل کننده فازی در شرایط مختلف ترافیکی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج آن در مقایسه با سیستم کنترل زمان ثابت و عملکرد واقعی سیستم کنترل SCATS بهبود زیادی در کاهش طول صف وسایل نقلیه و تاخیر کلی آنها داشته است.