سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعا
سعید مداح – دانشجوی کارشناسی دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کامپیوتر و فناوری اط

چکیده:

با افزایش روز افزون وسائل نقلیه موتوری و عبور و مرورعابرین در خیابانها ایجاد روشنایی مناسب در معابر جهت دید در شب و کاهش تصادفات کاملاً ضروری به نظر میرسد و مستلزم آن طراحی و نصب یک سیستم روشنایی مناسب است. در این مقاله با استفاده از تلفن همراه و بهرهگیری از سرویس پیام کوتاه متنی روشی برای کنترل روشن و خاموش نمودن روشنایی معابر توسط شهروندان در نیمههای شب که تردد در این زمان بسیار کم بوده و لزومی ندارد که روشنایی معابر در کوچهها و خیابانهای فرعی بصورت مستمر روشن باشد، پیشنهاد شده است. باید گفت که در کنار اقدامات صورت گرفته توسط شرکتهای توزیع در امر صرفهجویی، میتوان با کمک تکنولوژیهای نوظهور نظیر تلفن همراه از مشارکت شهروندان در کاهش مصرف برق روشنایی معابر بهره برد.