سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پدرام پژوهش – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
مهدی مخبری – عضو هیئت علمی دانشکده عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

دیوار های ساحلی از هر نوعی که باشند در خاک های دارای استعداد روانگراییی در معرض خطر می باشند. در هنگام رخ دادن زلزله ها فشار جانبی زمین در خاکریز های اشباع به علت بالارفتن اضافه فشار آب حفره ای گسترش می یابد و مقاوم شدن آنها در برابر روانگراییی امری مهم و حیاتیاست. در تحقیقات گذشته سعی شده است تا با استفاده از شمع و تغییر شکل برآمدگی پشت دیوار امکان ایجاد روانگراییی کاهش داده شود در این تحقیق با استفاده از نرم افزارFLAC3D مدل های متفاوتی از شکلهای هندسی دیوار های ساحلی مدل شده است و سعی شده است تا بهینه ترین حالت برای کاهش خسارات سازه های ساحلی که دیوار ساحلی وظیفه حفاظت از آنان را بر عهده دارد انتخاب شود. نتایج و نمودارهای به دست آمده نشان داده اند که می توان با استفاده از تغییر شکل صندوقه و استفاده از پشت بند در دیوار ساحلی در سمت دریا اثرات ناشی از روانگراییی را کاهش داده و نشست خاک پشت دیوار ساحلی را کنترل شود.