سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم توکلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قوچان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان ایران

چکیده:

کپک های تولید کننده مایکوتوکسین ها شامل PenicilliumFusarium و Aspergillus به دلیل سنتز متابولیت های سمی که تحت عنوان مایکوتوکسین ها شناخته می شوند نقش انکارناپذیری در کاهش کیفیت فروش و بهداشت مواد غذایی بازی می کنند روشهای فیزیکی و شیمیایی برای کنترل وجود این میکروارگانیسم ها کپکها و سم آن ها در موادغذایی گسترش پیدا کرده اند اما تاکنون هیچ روشی نتوانسته میزان مایکوتوکسین ها را کاه شدهد علاوه بر این برخی از کپک ها نسبت به تیمار های شیمیایی و برخی نگهدارنده ها مقاومت نشان میدهند برای مثال برخی گونه های Penicillium می توانند در حضور سوربات پتاسیم رشد کننده بنابراین کاهش کپک ها در مواد غذایی تولید شده دغدغه اولیه است و علاقه فراوانی به توسعه روشهای ایمن و کارامد برای این هدف وجوددارد در میان روشهای کنترل نگهداری بیولوژیکی کنترل یک ارگانیسم به وسیله ارگانیسم دیگر بیشترین توجه را درسالهای اخیر به خود جلب نموده است. magnusson,storm,roos,sjogren&schunurer2003 . دراین مقاله توانایی باکتریهای اسید لاکتیک LAB برای کنترل رشد کپکهای مولدمایکوتوکسین و واکنش این ارگانیسم ها با برخی مایکوتوکسین ها بررسی شده است.