سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی وهابی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
فیروز بختیاری نژاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابولفضل صورتگر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در مقاله ارائه شده تاثیر کنترل خودکار بر توان تولیدی توربین های مختلف توسط تئوری و آزمایش های انجام گرفته در آزمایشگاه ها بررسی و نتایج ارائه شده است. قسمت های مختلف این تحقیق به بررسی کنترل جوی، میزان اثر گذاری بر توان توربین بادی، تاثیر چیدمان توربین های بر ایجاد اغتشاش و فاصله مناسب برای نصب توربین ها در یک مزرعه پرداخته است. در ادامه نتایج آزمایشگاهی کنترل بر عملکرد توربین های بادی کوچک و توربین های بادی سرعت متغیر در جریان مغشوش بیان شده است. عمده نتایج بر مثبت بودن وجود اغتشاش در جریان به واسطه افزایش سرعت باد ،افزایش توان تولیدی و کارآفرینی تاکید دارند که البته در مواردی محدودیت هایی را نیز به همراه دارد..