سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حیدرزادگان – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیضا فارس
محسن مرادی – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد مرکز قیروکارزین

چکیده:

اگرچه درحال حاضر انتقال عفونت ها از طریق خون و محصولات آن خیلی کاهش یافته است اماهنوز خطاهایی وجود دارد که باعث به خطر افتادن جان و مرگ بیماران می شود انتقال خون از روش ارزیابی تفاوت بین انواع خون ABO جدی ترین عارضه انتقال خون است شناسایی از طریق فرکانس رادیویی RFID یکواژه متداول برای فناوریهایی است که از امواج رادیویی برای شناسایی خودکار اشیا استفاده می کند دراین مقاله برای کاهش خطاهای خون از RFID برای تشخیص هویت بیمار و شناسایی و ردیابی خون استفاده کرده ایم که با استفاده از این روش میزان خطاهای خون به خطرافتادن جان و مرگ افراد را به حداقل رسانیده ایم.