سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیه یاراحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
غلامرضا عرب مارکده – دانشیاردانشگاه شهرکرد
جعفر سلطانی – استاددانشگاه آزاد خمینی شهر

چکیده:

امروزه استفاده ازعناصرالکترونیک قدرت درتجهیزات صنعتی ازقبیل درایوها و یکسوکننده ها رشد چشمگیری یافته است چنین تجهیزاتی به خاطر ماهیت غیرخطی شان هارمونیک درشبکه تولید می کنند یکی از وسایلی که جهت کاهش سطح هارمونیک درشبکه بطورم وثر استفاده میشود فیلتر اکتیو است این مقاله کنترل حالت لغزشی برای فیلتر اکتیو موازی برپایه اینورتر منبع جریان را پیشنهاد م یکند هدف استفاده ازاین روش کنترلی کاهش هارمونیک های جریان بارغیرخطی است فیلتراکتیو پیشنهادی درمحیط MATLAB/Simulink مدلسازی و شبیه سازی گردید و عملکرد آن برای یک بارنمونه مورد بررسی قرارگرفته است نتایج شبیه سازی برتری کنترل پیشنهادی را نسبت به روشهای کنترل قبلی نشان میدهد.