سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی یزدخواستی – دانشگاه کاشان
عباس کتابی – دانشگاه کاشان

چکیده:

انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدید پذیر، بطور گسترده ولی پراکنده در دسترس می باشد. در این مقاله کنترل کننده ایی جهت کنترل توان اکتیو و راکتیو یک سیستم بادی با ژنراتور القایی دوسو تغذیه ارائه شده است. ژنراتور توسط یک مبدل پشت به پشت که از سیستم کنترلی موسوم به تک سیکلی جهت کنترل آن بهره می برد ، به شبکه متصل می گردد. مبدل سمت ژنراتور و شبکه به ترتیب سرعت ژنراتور و توان راکتیو شبکه را توسط کنترل کننده پیشنهادی کنترل می نماید. به منظور افزایش دقت کنترل کننده، پارامترهای PI موجود در آن را با استفاده از الگوریتم بهینه سازی پرندگان (PSO) بهینه می کنیم. نتایج شبیه سازی برای سیستم ارائه شده تحت حالت های مختلف از قبیل تغییر بار، اعمال خطا و همچنین بارهای نامتقارن از قبیل بار غیرخطی توانایی بارز کنترل کننده پیشنهادی را نشان می دهد.