سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش سالانه روشهای اجزای محدود در فیزیک کاربردی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حیدر لیاقت – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، فارس، ایران
محمد صبائیان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:

در این کار با قرار دادن یک لایه ی نانومتری فلز نقره در دیواره ی مغزی یک فیبر کریستال فوتونی مغزی تهی، توانستیم توزیعشدت میدان را در مغزی فیبر کریستال فوتونی کنترل کنیم. نتایج که با استفاده از روش عددی عناصر محدود شبیه سازی شده اند،نشان می دهند که در طول موج ۴۰۱ نانومتر، برای لایه های ۲۰ تا ۵۰ نانومتری، با فعال شدن تدریجی پلاسمون های سطحی،شدت میدان در مرکز مغزی ضعیف می شود . نتایج شبیه سازی می توانند در انبرک های نوری مورد توجه قرار گیرند.