سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیرمحمد صبا – دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا برنگی –

چکیده:

با افزایش درخواست برای پهنای باند و غیربهینه بودن روش های فعلی تخصیص باند فرکانسی از سوی دیگر، مراکز تحقیقاتی و صنعتی به دنبال یافتن روشی مؤثرتر برای به اشتراک گذاشتن طیف هستند. نتایج ارزیابی نحوه استفاده از طیف فرکانسی حاکی از آن است که درصدکمی از طیف فرکانسی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این نکته، به تدریج به منظور استفاده بهینه از طیف فرکانسی، مفهوم دسترسی طیف به صورت پویا و استفاده فرصت طلبانه از طیف با مفهومی به نام رادیوی نسل آینده یا رادیوی شناختی مطرح شد. کنترل توان یکی از عملیات ضروری برای پیاده سازی شبکه های رادیو شناختی در کنار شبکه اولیه می باشد. در این مقاله ابتدا روشی برای کنترل توان در شبکه های رادیو شناختی مبتنی بر اطلاع از موقعیت جغرافیایی کاربران در شبکه پیشنهاد شده است. در ادامه به بررسی تأثیر پدیده فیدینگ سایه بر روش پیشنهادی پرداخته شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده آن است که شبکه های رادیو شناختی قابل پیاده سازی در نزدیکی شبکه هایاولیه نیستند.