سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل رک رک – دانشگاه لرستان، دانشکده فنی و مهندسی- ایران
نادر شجاعی –

چکیده:

در این مقاله یک طرح کنترل توان برای یک منبع تولید پراکنده اینورتری متصل به شبکه ولتاژ پایین بر اساس استراتژی کنترل جریان ارائه می گردد. برای کنترل جریان منبع از روش گام به گام به عقب و کنترل کننده های مود لغزشی استفاده می شود. در این روش، کنترل توانهای حقیقی و راکتیو منبع بصورت مستقل از یکدیگر انجام می گیرد. سیستم کنترل به نحوی طراحی می گردد که علاوه بر تعقیب مولفه های جریان مرجع، نسبت به عدم قطعیت های مدل و اختلالات وارد بر منبع مقاوم باشد. همچنین پایداری سیستم کنترل در روند طراحی درنظر گرفته می شود. عملکرد مطلوب طرح کنترل پیشنهادی برای یک منبع اینورتری متصل به شبکه ولتاژ پایین در حضور عدم قطعیت در پارامترهای مدل و اختلالات وارد بر سیستم از طریق نتایج شبیه سازی نشان داده می شود.