سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

روح الله شیخ ذکریا – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید اسماعیلی – استادیار،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله، استراتژی کنترل فرکانس جدیدی درکاربردهای مستقل مبتنی بر هماهنگی سلول سوختی، بانک خازنی و دیزل ژنراتور در انرژی های تجدید پذیر مستقل اجرا شده است.کنترل انحراف فرکانس توسط دیزل ژنراتور، توربین بادی، سلول خورشیدیدر سیستم های مستقل کند است. بنابراین برای تقویت کنترل فرکانس، استفاده از بانک خازنی پیشنهاد می شود. اگر فرکانس شبکه کاهش یابد، بانک خازنی سریعاً توان اکتیو را جهت بالانسافزایش داده و اگر دیماند بار کاهش یابد، توان اضافی منابعی همچون توربین بادی و سلول خورشیدی جهت شارژ بانک خازنی استفاده می شود. هدف از مدلسازی وشبیه سازی سیستم های کنترلی در اینمقاله تولید توان بالانس جهت تغذیه بارها ونتیجتاً تعادل فرکانس سیستم می باشد. مطالعات شبیه سازی به منظور بررسی عملکرد سیستم در شرایط مختلف با استفاده از داده های واقعی آب و هوایشهرستان رفسنجان انجام شده است