سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آرزوالسادات مرتضویان – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مریم ذکری – دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان
بهرام کریمی – دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

دراین مقاله کنترل تطبیقی یک کلاس از سیستمهای غیرخطی غیرافاین نامعلوم دارای درجه نسبی کامل با استفاده از شبکه های موجک ارائه شده است کنترل کننده شامل یک کنترل کننده تطبیقی با استفاده از شبکه موجک برای تخمین online سیگنال کنترلی ایده آل و یک کنترل کننده مود لغزشی برای غلبه بر نامعینی های خطای تقریب می باشد همچنین کنترل کننده به گونه ایی طراحی می شود که پایداری سیستم حلقه بسته تضمین شود به کمک قضایای لیاپانوف و لم باریالت علاوه بر اثبات پایداری کلیه وزنهای شبکه موجک و پارامترهای موجک ها و همچنین بهره کنترل لغزشی بصورت online طراحی شده اند در نهایت کنترل کننده پیشنهادی را برروی یک سیستم غیر افاین مناسب شبیهسازی کرده که نتایج خوبی نیز بدست آمده است.