سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدکمال الدین موسوی مشهدی – دانشگاه علم و صنعت ایران
ناصر قدیری جوزان –
جمال قبادی دیزج یکان –

چکیده:

تاکنون مقالات زیادی برای کنترل ترافیک و کاهش زمان معطلی خودروها ارایه شده است که هرکدام با استفاده از الگوریتم های خاص بهینه سازی همچو ن الگوریتم های کلاسیک و یا الگوریتم های سطح بالاتر همچون الگوریتم ژنتیک و منطق فازی و یا شبکه های عصبی درصدد برامده اند که به نحوی سیستم کنترلی پیشرفته تری را طراحی کنند که بتواند نقایص سیستم و طرح های قبلی را برطرف کند درمدلهای ارایه شده تاکنون تنها یک دسته از عوامل محیطی خاص ازقبیل تعداد و حجم خودروی عبوری ازچهارراه درتصمیم گیری برای تغییر حالت چراغ راهنمایی تاثیر داده شد هاست درصورتیکه درمساله ترافیک بتوان داده های واقعی دیگری را نیز کهدرحجم ترافیک و مقدار زمان اعمال شده برای چراغ راهنمایی تاثیر دارند به عنوان ورودی های سیستم درنظر گرفت