سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانش اموخته کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز
احمد رضوانفر – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران
حسین شعبانعلی فمی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در دهه های اخیر با افزایش روزافزون جمعیت جهان محدودیتهای منابع موجود مسائل زیست محیطی نگرانی های عمومی کیفیت و سلامت غذا و سلامت افراد جامعه کشاورزی پایدار بیشتر مورد توجه واقع شده است یکی از اهداف مهم نظامهای کشاورزی پایدار کاهش مصرف نهاده ها در تولید محصولات است دراین راستا یکی از روشهایی که از طریق ان می توان به این هدف به جای تکیه عمده به سموم شیمیایی دست یافت کنترل بیولوژیکی می باشد کنترل بیولوژیکی به عنوان یکی از راهبردهای اصلی جهت کنترل افت در برنامه های مدیریت تلفیقی افات نقش بسزایی در ایجاد محیط زیست سالم پایین نگه داشتن جمعیت افات و بیماری ها و تراکم علفهای هرز بالا بردن جمعیت حشرات مفید با استفاده از روشهای بیولوژیکی ایجاد تعادل بین حشارت مفید و افات مختلف و کاهش هزینه های تولید درواحد سطح با جلوگیری از سمپاشی های بی رویه دارد. دراین مقاله از طریق مطالعه مروری – تحلیلی در نظر دارد به بحث در خصوص کنترل بیولوژیک به عنوان راهکاری بهینهدر راستای نیل به سلامت تولید غذا بپردازد.