سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فاطمه ناصری نسب – گروه حشره شناسی وبیماری شناسی گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
نوازاله صاحبانی –
حسن رضا اعتباریان –

چکیده:

فعالیت بیوکنترلی جدایه T. harzianum BI علیه M. javanica در گیاه گوجه فرنگی رقم ارلی اوربانا Y در آزمایشگاه و گلخانه بررسی شد. ریشه گیاهچه های گوجه فرنگی در مرحله ۶ برگی توسط سوسپانسیون اسپور T. harzianum BI با غلظت ۱۰۶ اسپور در میلی لیتر و ۲۰۰۰ لارو فعال سن دو نماتد مایه زنی گردید. این جدایه علاوه بر کاهش شدت بیماری( تعداد گال و کیسه تخم) در گلخانه، سبب افزایش درصد مرگ و میر لاروها و کاهش درصد تفریخ تخم ها در آزمایشگاه شد، نتایج نشان می دهد که این آنتاگونیست کارایی لازم جهت کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه M.javanica را داراست