سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

المیرا ابوترابی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

جهت بررسی کارایی نماتدهای بیمارگر حشرات برعلیه آفات مههمی چون کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae و کرم ساقه خوارذرتOstrinia nubilalis (، ضمن جداسازی سنین مختلف لاروی ازدرون میوه پوسیده انار و ساقه ذرت تیمارهای ازمایشی مذکور توسط جمعیتی ازلارو سن ۳ نماتد پارازیت حشرات گونه Steinernema feltiae تلقیح شدند لاروهای آفت طی ۷۲-۴۸ ساعت پس ازآلوده سازی غیرفعال شده و ازبین رفتند لاروهای EPN حاصل ازتکثیر و تولید مثل لاروهای تلقیح شده به تیمارهای ازمایشی برروی درب پتری جمع شدند و پس ازانتقال به درون ظرف درب دار به یخچال منتقل گردیدند دراین بررسی همچنین تعدادی ازلاروافات به درون خاک های جمع آوری شده ازمراتع تحت کشت یونجه دراستان تهران رهاسازی شدند.