سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا ایرانمنش – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
مسعود کرمی – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
یاسر عبدالوند – کارشناس ارشد میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

کنترل بیولوژیک روش جایگزین است که در کاهش ، قطع استعمال ترکیبات شیمیایی در کشاورزی نقش دارد. کنترل بیولوژیک بوسیله میکروارگانیسم ها نیز انجام می گیرد که در سر گروه آنها باکتری هستند. باکتریها : شامل باسیلوس تورنجینسیس ، باسیلوس پاپیلیه و باسیلوس لنتی موربوس ۴ نوع توکسین تولید می کند که از میان آنها فقط دلتا توکسین تولید می کند که از میان انها فقط دلتا توکسین کاربرد دارد. و در فراورده های تجاری باسیلوس تورنجینسیس از سویه های از باکتری که دلتا اند توکسین تولید می نماید استفاده می شود. کاربرد باسیلوس تورنجینسیس بدین صورت می باشد که Bt به صورت اسپری حاوی کریستال(crystal) و اسپور با سیلوس تورنجینسیس بر روی سطح گیاهان پاشیده می شود و این اسپورها و کریستالها بوسیله حشره یا کرم خورده شده و در روده حشره یا کرم کریستال ها نراوانی روده را نسبت به آب به هم زده و همچنین تنجش اسپورها در روده باعث می شود که در نهایت حشره بر اثر گرسنگی و سپتی سمی بمیرد. باسیلوس پاپیلیه و باسیلوس لنتی موربوس باعث ایجاد بیماریهای شیری در لارو سوسک می شوند. لارو سوسک با خوردن اسپور این باکتریها بیمار شده و رنگ بد نشان شیری رنگ می شود. بعد از خورده شدن اسپور ، اسپورها در روده تنجش یافته و به سلول رویشی تبدیل می شود و شروع به تکثیر می کنند (علت شیری رنگ دیده شدن) که در نهایت باعث مرگ سوسک می شود.