سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا مهدوی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمد شاهرخی – استاددانشگاه صنعتی شریف تهران
محمد فخرالاسلام – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

کمپرسورها در خطوط انتقال گاز طبیعی انرژی زیادی مصرف میکنند. در حال حاضر برای راهبری این واحدها غالبا از روشهای تجربی و مبتنی بر حدس و خطا استفاده میشود که باعث اتلاف انرژی و نقض محدودیتهایشبکه خواهد شد. در این مقاله یک رویه ی بهینهسازی در قالب استراتژی کنترل پیشبین، برای بهینه کردن نحوه ی عملکرد کمپرسورها به نحوی که بتوانند فشار نقاط تحویل را در مقداری مطلوب نگاه دارند، موردمطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، مدلسازی خط لوله ی انتقال گاز طبیعی انجام شده و استراتژی کنترل پیشبین روی آن اعمال گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که عملکرد کنترلر پیشبین در مقایسه با کنترل سنتی تناسبی انتگرالی بهتر بوده که به معنای کنترل بهتر و مصرف انرژی کمتر است.