سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رسول کنارنگی – گروه مهندسی برق دانشگاه تبریز
غلامحسین خاندار – شرکت برق منطقه ای آذربایجان

چکیده:

در این مقاله روشی برای محاسبه قدرت راکتیو و تعیین زاویه آتش کمپانزاتورهای VAR استاتیکی (SVC) در زمان واقعی جهت استفاده در شبکه های الکتریکی ارائه می گردد. در این روش بهینه سازی با کمینه نمودن تلفات قدرت اکتیو خط صورتمی گیرد. بعد از نصب کمپانزاتور بهینه در تمامی شرایط جریان های خط به صورت سه فاز متعادل درآمده و ضریب قدرت برابر واحد می شود. برای ترکیبهای مختلف SVCها، فرمولهای تعیین زاویه آتش تریستورها ارائه می گردد. برای بدست آوردن داده ها در زمان واقعی از تبدیل فوریه گسسته (DFT) استفاده شده است. کارایی روش ارائه شده توسط یک مثال عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.