سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود شفیعی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده برق، گروه کنترل
بهزاد بهرامی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده برق، گروه کنترل
روح الله پورباقر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشکده برق، گروه کنترل

چکیده:

سیستمهای سینگولار به عنوان تعمیمی بر سیستمهای کلاسیک امروزه جایگاه ویژه ای در مدل کردن و تحلیل پدیده های پیچیده، در علوم ومهندسی پیدا کرده اند. این سیستمها توانایی مدل کردن فرایندهایی را دارند که به علت پیچیدگی زیاد قابل توصیف با سیستمهای کلاسیک نیستند. ولی از طرف دیگر این خصوصیتها منجر به پیچیدگی تحلیل و بررسی این سیستمها شده و پاسخ این سیستمها به مراتب پیچیدهتر از پاسخ سیستمهای معمولی می باشد بنابراین روش حل این سیستمها نیاز به محاسباتی پیچیده دارد. در این مقاله پس از معرفی این سیستمها، با استفاده از توابع متعامد و روش بازگشتی حلی تقریبی برای مسأله کنترل بهینه سیستم های سینگولارغیر متغیر با زمان ارائه خواهد شد .در انتها به کمک یک مثال عددی کارایی این روش نشان داده خواهد شد