سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سیدابوالفضل علوی – دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار ایران
جواد نورآبادی –
محسن ارجمند –

چکیده:

توجه داریمدردرمان سرطان روشهای مختلفی وجود دارد اگرچه ویروس درمانی نشان داده کهدربهبود سرطان موثراست اما این روش هنوزدرمراحل ابتدایی است لذا درمانهایی مانند شیمی درمانی و پرتودرمانی هنوز پرکاربرد هستند دراین روشها تجویز دارو صورت میگیرد مهمترین سوال دردرمان تومورمغزی میزان مصرف دارو برای فرد بیماراست بطوریکه بهبودی بیمار را تامین کرده و حداقل اسیب را به سلولهای سالم شخص وارد می کند آقای اواد الجوهری A.El-Gohary) نشان داد که مدل ریاضی سیستم تومورمغزی یک مساله کنترل بهینه غیرخطی است نامبرده مساله را به روش هامیلتونی به یک دستگاه معادله دیفرانسیل غیرخطی تبدیل نموده و با روش رانگ کوتای مرتبه چهارم حل نموده است دراین مقاله ما مساله کنترل بهینه غیرخطی فوق را به یک مساله کنترل بهینه درتئوری اندازه تبدیل نموده و مساله جدید را با یک مساله برنامه ریزی خطی تقریب می زمین که به کمک حل آن میزان داروی مصرفی و دوز دارو را برای بیمارسرطانی مشخص می کنیم