سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد سروری – عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
فاطمه طلاحیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
ایمان سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خیمینی (ره)

چکیده:

سیستم انتقال HVDC به طور وسیع در زمینه هایی نظیر خطوط انتقال توان بالای طولانی، اتصال دو شبکه ی غیر سنکرون به یکدیگر و انتقال توان از طریق کابل های زیر زمینی به جزایر مورد استفاده قرار می گیرد. کارایی یک سیستم HVDC به پارامترهای کنترلی آن وابسته است و غالباً برای رسیدن به هدف مورد نظر از کنترلر PI برای تنظیم سیستم استفاده می شود. این مقاله تحلیلی از کارایی حالت گذرا نظیر بروز خطای DC در سیستم و حالت ماندگار یک سیستم HVDC با استفاده از کنترلر PI را ارائه می دهد و بیانگر آن است که با تنظیم پارامترهای این کنترلر یعنی رسیدن به مقادیر بهینه ای برای (p)K و (i)K با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO عملکرد سیستم انتقال HVDC بهبود می یابد. نتایج شبیه سازی مؤید کارایی این الگوریتم هستند. در این مقاله از جعبه ابزار Sim Power System د رنرم افزار MATLAB/SIMULINK برای رسیدن به هدف مورد انتظار استفاده شده است.