سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه عباسی – دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مسعود شفیعی –

چکیده:

دراین مقاله ابتدا مساله کنترل بهینه برای سیستم های سینگولار مرتبه کسری تعریف شده و سپس دو روش مختلف برای حل آن ارایه می شود درروش اول که برپایه توابع متعامد می باشد مساله کنترل بهینه سینگولار مرتبه کسری با یک روش مجازی و با جایگزین کردن جواب تقریبی براساس توابع اورتانرمال به ج ای حالت ها و شبه حالت ها تبدیل به یک دسته معادلات جبری شده آنگاه حل می شود درروش دوم با استفاده از تقریب برپایه تجزیه مقدار تکین و سپس بازنویسی مجدد روابط اولیه یک سیستم غیرسینگولار مرتبه صحیح تخمین زده م یشود و سپس کنترل بهینه آن حل می گردد برای نشان دادن عملی بودن روشها و مقایسه نتایج مثالی د رپایان ارایه م یشود.