سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نرگس خوری – گروه برق- موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیردولتی لقمان حکیم گلستان
علی وحیدیان کامیاد – گروه ریاضی- دانشگاه فردوسی مشهد
شرابه هزارخوانی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

پیشرفت هایی که در زمینه ی کنترل بیماری دیابت انجام شده، این امکان را برای بیماران دیابتی فراهم نموده که زندگی طولانی تر، سالم تر و شادتری داشته باشند. با در نظر گرفتن این امر، کنترل بهینه سطح گلوکز خون در این بیماران هدف این تحقیق می باشد. ضمن ارائه ی روشی جدید برای کنترل بهینه ی این بیماری، به شناسایی ارتباط بین قند خون و دوز داروی مؤثر پرداخته شده است تا با ارائه ی مدلی ریاضی، پیشنهاد اولیه ای برای تجویز دوز داروی بهینه به پزشکان متخصص در این زمینه ارائه شود. داده های مورد استفاده در این مقاله طبق نظر پزشک متخصص و توسط دستگاه ثبات در بخش مراقبت های ویژه به ثبت رسیده است. در انتها مشخص گردید که در انتها مشخص گردید که روش جدید AVK از نظر صحت پیش بینی و عملکرد کمترین مغایرت را با نظر پزشک متخصص دارد.