سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی حسن نیا خیبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر گروه برق
علی حسن نیاخیبری – دانشکده برق و رباتیک دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

امروزه با اینکه هزینه بهره برداری سیستم های قدرت به طور مستقیم به کنترل توان اکتیو تولیدی بستگی دارد کنترل توان راکتیو شبکه نیز به علت تاثیر غیرمستقیم روی هزینه ونحوه بهره برداری از شبکه های قدرت باید مدنظر قرارگیرد با کنترل توان راکتیو شبکه ضمن کاهش تلفات شبکه سطح ولتاژ شبکه نیز بهبود می یابد بهینه سازی کنترل توان راکتیو در سیستمهای قدرت با تنظیم ولتاژ ژنراتورها تپ ترانسفورماتور های با قابلیت تغییر تپ در زیربار و خازنهای سوئیچ شونده انجام می شود از آنجا که دراین مسئله هم متغیرهای پیوسته مانند ولتاژ شین های ژنراتوری و هم متغیرهای گسسته شامل تپ ترانسفورماتورها و اندازه خازن های سوئیچ شونده وجود دارد اینمقاله روشی را برای انتخاب مناسب استراتژی کنترل براساس الگوریتم ژنتیک بهبود یافته در زمانهای مشخص برای کنترل توان راکتیو ارائه می نماید که این روش پیشنهادی برمبنای طبقه بنید تطبیقی الگوی بار می باشد.