سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید مهدی زاده ارمکی – دانشگاه کاشان
محمدحسن عسکری –

چکیده:

یکی ازعمومی ترین موضوعات مورد بررسی درآینده درشبکه های توزیع قدرت بحث بهبود کیفیت توان درریزشبکه هاست این مقاله یک روش کنترلی برای کنترل بهسازیکپارچه کیفیت توان UPQC ارایه می کند کارکد درست یک ریزشبکه به استفاده بهینه از منابع و باسهای مشترک بستگی دارد با استفاده از بهساز یکپارچه کیفیت توان می توان جبرانسازی را برای هارمونیک های جریان ولتاژ و همچنین توان راکتیو انجام داد استراتژی کنترلی UPQC برمبنای تئوری توان لحظه ای p-q استوار است و نتایج بدست آمده توسط شبیه سازی نشان میدهد که بهساز یکپارچه کیفیت توان میتوانددربهبودعملکرد سیستم موثر باشد.