سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قندهاری – دانشگاه شهید رجایی تهران، هیئت علمی دانشکده برق
نعمت اله غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشگاه شهید رجایی
سعید امیری – کارشناسی ارشد برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیک آباد

چکیده:

با توجه به فراوانی کاربرد موتورهای القائی سه فاز در صنایع مختلف، استفاده از درایوهای AC جهت کنترل این نوع موتورها رشد روز افزونی داشته است. در این تحقیق از یک مبدل AC/AC سه فاز با ساختار مستقیم برای کنترل برداری حلقه بسته موتور القائی استفاده شده است. مبدل AC/AC مورد نظر در حلقه کنترلی، یک مبدل ماتریسی می باشد. برخلاف مبدل های AC/DC/AC، مبدل های ماتریسی به دلیل دارا بودن ساختاری یک طبقه و کاملاً کلیدی، نقش تأثیر گذاری در بهبود عملکرد درایوهای AC ایفا می کنند. روش کنترل برداری حلقه بسته موتور القایی برخلاف روش حلقه باز، کنترل مستقلی از شار و گشتاور موتور را شامل می گردد. با اعمال مدولاسیون بردار فضایی (SVM) مناسب برای مبدل ماتریسی، پاسخ مطلوبی از فرآیند کنترلی مورد نظر حاصل شد. بلوک دیاگرام کنترلی مربوط به فرآیند کنترل برداری حلقه بسته توسط نرم افزار سیمولینک MATLAB شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی، بهبود فرآیند کنترل را با توجه به انطباق شکل موج های حاصل بر مفاهیم تئوری، نشان می دهد.