سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دقیق – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)، تبریز، ایران
سجاد نجفی روادانق – دانشکده فنی، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان، تبریز، ایران
حجت حاتمی – گروه مهندسی برق و مخابرات، موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی سراج، تبریز، ا
رحیم عجبی فرشباف – شرکت مهندسی مشاور نیروی آذربایجان (منا)، تبریز، ایران

چکیده:

تخمین گرهای شار و گشتاور از ارکان اصلی روش کنترل مستقیم گشتاور به شمار می روند. در این مقاله برخلاف روش های معمول ازمشاهده گر شار و گشتاوری که شامل مدل جریان و ولتاژ می باشد، استفاده شده است. این مشاهده گر مزایای مربوط به مدل ولتاژ در سرعت های بالا و مدل جریان در سرعت های پایین را با هم ادغام کرده و لذا امکان تخمین مناسب شار در سرعت های پایین را نیز فراهم می کند. با توجه به احتمال خرابی سنسور سرعت و هزینه های زیاد مربوط به آن کنترل بدون سنسور موتورIPMدر روش SVM DTC در حوالی سرعت نامی و سرعت های پایین نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین سرعت در سرعت نامی و سرعت های پایین، توانایی مناسب تخمین گر در دنبال کردن سرعت مرجع را نشان می دهد. جهت به چالش کشیدن هرچه بیشتر سیستم کنترلی، تأثیر نویز اندازه گیری بر نتایج گشتاور، شار و سایر مشخصات موتور مورد مطالعه قرار گرفته است. در همین راستا تأثیر فیلتر پایین گذر مورد استفاده در مسیر تخمین سرعت به خوبی نشان داده شده است.