سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد نسیم افزا – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی
ابوالفضل حلوایی نیاسر – دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترل بدون سنسور موتور جریان مستقیم بدون جاروبکBLDC) ارائه شده است. متفاوت با روش های دیگر،این روش بر مبنای تشخیص عبور از صفر ولتاژ ضد محرکه است که متناظر با نقاط کموتاسیون است. برای افزایش دقت و توانایی این روش ،از یک شبکه عصبی جهت تخمین ولتاژ ضد محرکه خط با استفاده از اندازه گیری ولتاژ و جریان استاتور استفاده شده است. در این مقاله یک شبیه سازی کامل از روشذکر شده جهت نشان دادن کارایی آن ارائه شده است