سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مصطفی رحیمی دیزجی – دانشگاه تهران دانشکده مکانیک
عقیل یوسفی کما – دانشگاه تهران دانشکده مکانیک

چکیده:

بهبود عملکرد توربینهای بادی که به عنوان یک منبع تولید انرژی پاک مطرح هستند اساسا در گرو کنترل ایده آل آنهاست در مقاله حاضر به طراحی کنترلری براساس منطق فازی و برای ناحیه عملکرد بار جزئی توربین بادی پرداخته شده است دراینجا منطق فازی به عنوان یک برنامه ریز بهره برای کنترلر کلاسیک به کار بسته شده است در ساختار کنترلر از سیگنال پسخوراند سرعت زاویه ای روتور ژنراتور برای تنظیم گشتاور روی ژنراتور استفاده شد در حالیکه زاویه گام در مقدار بهینه آن ثابت نگه داشته شد. قوانین فازی حاکم بر نظارتگر براساس پاسخ سیستم توربین به کنترلر با بهره های مختلف به گونه ای استنتاج شدند تا منتهی به انطباق توان خروجی با منحنی توان ایده آل شوند.