سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدقاسم کاظمی – آموزشکده فنی و حرفهای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، گچسارا
میلاد غزل –

چکیده:

در این مقاله یک روش کنترلی جدید برای کنترل بار – فرکانس در سیستم قدرت چند ناحیه ای پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی بر پایه کنترل کننده پیش سو است. این کنترل کننده معمولا برای بهبود مشخصات ودقت پاسخ در کنترل پروسه ها در نظر گرفته می شود و میتواند اغتشاش را بسیار سریع تر از کنترل کننده اصلی دفع نماید. از آنجایی که تقاضای بار یک متغیر غیر قابل اندازه گیری در سیستم قدرتچند ناحیه ای است، این پارامتر باید به منظور استفاده از روش کنترل پیش سو تخمین زده شود. بنابراین یک مشاهده گر اغتشاش برای تخمین تقاضای بار در هر ناحیه بکار برده شده و به عنوان ورودی کنترل کننده پیش سو استفاده می شود. به منظور بیان محدودیت های عملی در نرخ ) تغییرات در توان تولیدی، برای هر کدام از نواحی محدودیت نرخ تولید توانGRC) در نظر گرفته شده است. در انتهای مقاله نیز نتایج شبیه سازی بیان کننده این است که روش پیشنهادی کارایی خوبی را حتی در شرایط وجود محدودیت نرخ تولید بهمراه دارد