سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید کربلایی – عضو هیئت علمی گروه برق دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
داود خوش اخلاق – کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شهید رجای تهران
عطاالله عابدین زاده اندرابی – کارشناسی ارشد برق قدرت دانشگاه شهید رجایی تهران
معصوم نظری – کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترونیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ته

چکیده:

در این مقاله، روش کنترل مبتنی بر پیش بینی مدل (Model Predictive Control:MPC) به منظور کنترل اضطراری ولتاژ، استفاده شده است. برای اینکار یک تابع هدف جدید تعریف شده که در آن پاسخ متغیرها به اقدامات اضطراری، با محاسبه دو نقطه پیش بینی می گردد. یکی از این دو نقطه، جهش اولیه متغیرها و دیگری وضعیت حالت ماندگار را نشان می دهد. با توجه به اینکه تنها دو نقطه محاسبه می گردد، سرعت تعیین و اعمال اقدامات که در کنترل اضطراری بسیار مهم است افزایش می یابد. همچنین از آنجایی که ز روش های تقریبی مانند تحلیل حساسیت و سایر روش های تقریب مسیر استفاده نشده است، پیش بینی پاسخ متغیرها دقیق تر می باشد. این موضوع سبب می شود که بازیابی ولتاژ با گام های کمتری انجام شود. شبیه سازی های انجام شده در یک سیستم قدرت ۶ شینه و ۱۴ شینه IEEE که در آنها مدل مولدها، توربین، گاورنرها و بارها لحاظ شده است، عملکرد مطلوب روش پیشنهادی را در سیستم های قدرت بزرگ وواقعی نشان می دهد.