سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرید کربلایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
داود خوش اخلاق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

دراین مقاله، روش کنترل مبتنی بر پیشبینی مدل (MPC) به منظور کنترل اضطراری ولتاژ به کار گرفته شده است. برای اینکار یک تابع هدف جدید تعریف شده که در آن پاسخ متغیرها به اقدامات اضطراری، با انجام دو پخش بار پیشبینی میگردد. یکی از این دو پخش بار، جهش اولیه متغیرها و دیگری نقطه کار حالت ماندگار را محاسبه میکند. با توجه به اینکه تنها دو نقطه محاسبه میگردد، سرعت تعیین و اعمال اقدامات که در کنترل اضطراری بسیار مهم است افزایش می – یابد. همچنین از آنجایی که از روشهای تقریبی مانند تحلیل حساسیت و سایر روشهای تقریب مسیر استفاده نشده است، پیشبینی پاسخ متغیرها دقیقتر میباشد . این موضوع سبب میشود که بازیابی ولتاژ با گامهای کمتری انجام شود. شبیه – سازیهای انجام شده در یک سیستم ۶ شینه، عملکرد مطلوب روش پیشنهادی را نشان میدهد.